شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

ابزار معاینه

340

Filters
پنس آدسون - فالکن BD.370.120 120mm SMALL BD.370.150 150mm LARGE    
80,000 تومان
پنس ارگونومیک - فالکن DD.901.150 150 mm
125,000 تومان
پنس اندودنتیک قفلدار - فالکن DR.586.020 150 mm
150,000 تومان
پنس ایمپلنت ممبران - فالکن DS.868.010 110mm Standard  
350,000 تومان
پنس باکال تیوب - فالکن DO.227.120 120mm    
180,000 تومان
پنس باکال تیوب x-action - فالکن DO.228.125 125mm    
280,000 تومان
پنس بخیه - فالکن DS.650.160 160mm    
150,000 تومان
پنس براکت - فالکن DO.210.135 135mm
180,000 تومان
پنس براکت تیغه دار - فالکن DO.213.135 FIG.1 DO.214.135 FIG.2 DO.215.135 FIG.3  
180,000 تومان
پنس براکت سرکج - فالکن DO.217.135 135mm
180,000 تومان
پنس براکت کوچک - فالکن DO.220.110 110mm
180,000 تومان
پنس برداشتن لیگاچرالاستیک - فالکن DS.285.010 140mm
220,000 تومان
پنس دو خم نوک تیز - کوشا 1351  
65,000 تومان
پنس دوخم ساده - فالکن DD.945.010 160mm
80,000 تومان
پنس دوخم معمولی - کوشا 1352  
65,000 تومان
پنس قفلدار - فالکن DD.930.050 150mm
90,000 تومان
پنس قفلدار - کوشا 1360  
75,000 تومان
پنس گوتا - کوشا 1359  
65,000 تومان
پنس مستقیم جراحی - فالکن BD.500.145 145mm Standard پهن BD.502.145 145mm Medium نازک
80,000 تومان
پنس کاغذ آرتی کلاسیون - فالکن DR.698.010 150mm
180,000 تومان