شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
سیتانست سیتانست یک آمین ترتیادی که به عنوان یک بی حس کننده موضعی مورد استفاده قرار می گیرد سیتانست ISOCAINE 3٪ (تزریق مپیواکائین هیدروکلراید 3٪) یک راه حل استریل برای تزریق است.
0 تومان
+ -

سیتانست

سیتانست یک آمین ترتیادی که به عنوان یک بی حس کننده موضعی مورد استفاده قرار می گیرد سیتانست ISOCAINE 3٪ (تزریق مپیواکائین هیدروکلراید 3٪) یک راه حل استریل برای تزریق است.
مشخصات محصول
نام ویژگی مقدار ویژگی
کشور ایران
شرکت دارو پخش