شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

ماده bis acryl ثبت روابط فکی (Luxa Bite)

  ماده bis acryl ثبت روابط فکی (Luxa Bite) دارای ثبات ابعادی منحصر به فرد و کاربری فوق العاده راحت. صورت یک انسان از زاویه عمودی به سه بخش تقسیم می‌شود: * فوقانی: از خط طبیعی مو (Hair Line) تا گودی بین دو ابرو * میانی: از گودی بین دو ابرو تا زیر
0 تومان
+ -
  ماده bis acryl ثبت روابط فکی (Luxa Bite) دارای ثبات ابعادی منحصر به فرد و کاربری فوق العاده راحت. صورت یک انسان از زاویه عمودی به سه بخش تقسیم می‌شود:
  • فوقانی: از خط طبیعی مو (Hair Line) تا گودی بین دو ابرو
  • میانی: از گودی بین دو ابرو تا زیر بینی
  • تحتانی: از زیر بینی تا زیر چانه
در یک فرد نرمال این سه بخش بطور تقریبی مساوی با یکدیگر هستند. از نمای نیم‌رخ و در بعد قدامی خلفی فک بالا و پایین نسبت به یکدیگر و نسبت به جمجمه می‌بایست در یک راستا قرار داشته باشند. به طوری‌که نیم‌ رخ یک فرد نرمال تقریبا مستقیم و یا کمی محدب باشد. در روابط دندانی نیز هنگام قرارگیری دندان‌ها بر روی هم دندان‌های فک بالا می‌بایست در حدود 2-3 میلی‌متر بیرون‌تر از دندان‌های فک پایین قرار بگیرند. همچنین دندان‌های قدامی (نیش و پیشین) فک بالا در حدود 2 تا 3 میلی‌متر دندان‌های پایین را در بعد عمودی بپوشانند. حال مشکلات مربوط به ناهنجاری‌های دندانی – فکی را بررسی می کنیم.
  • کراس بایت (Cross Bite)
به حالتی گفته می‌شود که هنگام قرارگیری دندان‌های دو فک بر روی هم، دندان‌های فک بالا داخلی‌تر از دندان‌های فک پایین قرار گیرند.
  • اپن بایت و دیپ بایت (open bite and deep bite)
این اصطلاحات به ناهنجاری‌های مربوط به روابط عمودی دندان‌های دو فک نسبت به یکدیگر تلقی می شود.